Coronamaatregelen
versie 28 oktober 2020


Update 28 oktober

Tot en met 19 november zijn er geen repetities in den Hannekesnest voor het wildTbosproject. De repetities gaan online door.


Update 24 oktober 

De maatregelen werden aangepast op 23 oktober. Goed nieuws want we kunnen gewoon verder repeteren.  

Deelname aan de activiteiten van WildTgroei is ook zorg dragen voor elkaar door de richtlijnen van Opendoek, gebaseerd op het basisprotocol cultuur, te volgen.

Wat wil dit zeggen?

Wij zorgen dat jullie de maatregelen kunnen volgen door onder ander voor 10m2 ruimte per speler, ontsmet materiaal, ventilatie, buitenspel, handontsmetting, ...te zorgen. We maken een draaiboek van de maatregelen, houden een logboek bij, enz...

We zitten in alarmfase 4  dit wil zeggen dat jij als deelnemer... (zie schema onderaan)

... mag repeteren en je ongelooflijk hard mag amuseren samen met de andere wildTbossers

...je handen ontsmet of wast bij aankomst, na toiletbezoek, voor eten/drinken, na niezen, ....

...binnen de kleine wildTbos bubbel van spelers en regisseur geen social distance hoeft te bewaren. 

...een mondmasker draagt. 

... even geen fysiek contact kan hebben met medespelers

... niet op weekend met overnachting kan

...tijdelijk niet kan deelnemen als je ziek bent of de laatste 7 dagen klachten hebt gehad die aan een COVID-infectie doen denken (o.a. koorts, droge hoest, keelpijn, vermoeidheid, pijn of druk op de borst). Ook als er in de naaste omgeving (partner, gezin) ziekte of ziektesymptomen zijn (geweest), wordt deelname aan de activiteiten tijdelijk verboden

... als je in aanraking komt met COVID-19 (zelf ziek, familielid ziek, ...), dit meldt aan Amber van de stuurgroep en voor een periode van 7 dagen niet toegelaten kan worden tot de activiteiten van wildTgroei. 

... als je ziek wordt tussen twee activiteiten, na een repetitie of voorstelling, meldt je dit aan Amber  en verleent, zo nodig, medewerking aan contacttracing (mits naleven van GDPR-regelgeving)

... je verwittigt als je niet of later aanwezig zal zijn op een repetitie


Ouders, let op : 

Ouders behoren niet tot de 'wildTbos'-bubbel. Contact wordt op een laag pitje gezet, waar contact nodig is dragen ouders en andere niet-bubbelleden steeds een mondmasker en bewaken ze de social distance. Ook tijdens het carpoolen naar de repetitie dragen alle inzittenden een mondmasker. Er is een kiss en zwaai- baai- baai zone aan de ingang van de Hannekesnest.


Amber Turpyn 0471/73 50 79 is ons corona-aanspreekpunt.